Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсан

дэлгэрэнгүй

ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газар


Талбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монголдэлгэрэнгүй

ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газарТалбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монголдэлгэрэнгүй

Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсандэлгэрэнгүй

ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газар


Талбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монгол

дэлгэрэнгүй

Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсан

дэлгэрэнгүй

Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсан

дэлгэрэнгүй

ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газар


Талбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монгол
дэлгэрэнгүй

Support Counts

thank you for your donation

Монголд тахийг сэргээн нутагшуулж байгаа төслийн санхүүжилтийг бий болгоход хандив өргөх, гишүүнээр элсэн бидэнд туслалцаа үзүүлнэ үү

  • хандив
  • гишүүнчлэл

таны тусламж тухайн экосистем, хүрээлэн буй орчныг бүхэлд нь хамгаалахад зориулагдана


 

Олон Улсын Тахь Группын
Монгол дахь Товчоо

Net Capital оффисын байр, 3-р давхар
Сүхбаатарын гудамж 14

6-р хороо, Чингэлтэй дүүрэг
Улаанбаатар хот-15141
Монгол улс
Tel:
+976 77112031
itgmon@gmail.com
takhifriends@gmail.com

Данс:

MNT 49924 8691

USD 49911 4883


хандив өгөх

ГИДЦГ-ын Б хэсэг - дэлхийн хүн ба шим мандлын нөөц газар

Ховор ба нэн ховор амьтан ургамлын өлгий нутаг

ГИДЦГазар нь 1991 онд UNESCO-ын шийдвэрээр дэлхийн хүн ба шим мандлын нөөц газрын бүртгэлд орсон газар нутгийн хэмжээгээрээ Азид хамгийн том, дэлхийд 4-т тооцогдох нутаг бөгөөд ховор ба нэн ховор амьтан ургамлын өлгий нутаг юм.

Энэ шим мандлын нөөц газар нь говийн А (44'000 km2), говийн Б  (9'000 km2) гэсэн 2 хэсэгт хуваагдах ба уур амьсгал, ургамал, амьтан, хүн малын нөлөөлөл зэргээрээ харилцан адилгүй өөр өөр юм.

Говийн Б хэсэг нь зэрлэг амьтад болон хүн харилцан хамтран оршиж байдагаараа онцлог

Говийн Б хэсэг нь зэрлэг амьтад болон хүн харилцан хамтран оршиж байдгаараа онцлог. Өөрөөр хэлбэл энэ нутагт эртнээс нүүдэлч малчид уламжлалт мал аж ахуй эрхлэн зэрлэг ан амьтадтай зэрэгцэн оршин амьдарч ирсэн уламжлалтай. Хулан, хар сүүлт зээрийн томоохон сүргүүд энэ говьд элбэг тохиолдоно.

Энэ бүх онцлогоороо Говийн Б хэсэг нь Олон улсын байгаль хамгаалах холбоо, шим мандлын нөөц газарт тавигдах шаардлагад яв цав тохирч байдаг.

Говийн Б хэсгийг хамгаалах дэд бүтцийн хөгжил

Говийн Их Дархан Газрын Б хэсэг нь нэлээд сайн зохион байгуулагдсан хамгаалалттай газар юм. Хамгаалалтын менежмент төлөвлөгөөндөө бүх хийгдэх ажлууд, шаардлагатай төсөв хөрөнгийг үе шаттай тусгаж өгсөн байдаг. Хамгаалалтын захиргааны төв нь Тахийн тал дахь тахь нутагшуулах төвд байрладаг мэргэжлийн удирдах алба, 7 байгаль хамгаалагч, 5 туслах ажилчинтай үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Олон улсын тахь групп нь уг хамгаалалтын захиргааны хэвийн үйл ажиллагааг байнга дэмжиж техник хэрэгсэл, автомашин, шатахуун тослох материал хангаж хамтран ажиллаж байгаад талархалтай байдаг. Хамгаалалтын захиргаа нь холбоо харилцааны богино долгионы станцууд, сансрын холболт бүхий интернэт, телефон утас зэргээр бүрэн хангагдан жилийн турш найдвартай ажиллах нөхцлийг бүрдүүлээд байна.

Энэ бүх нөхцлийн дээр тэндэхийн байгаль хамгаалагчдын байгалиа гэсэн чин сэтгэл, хатуужил, мэдлэг чадвар нь амжилттай ажиллахын үндэс нь болж өгдөг бөгөөд говийн б хэсгийг хамгаалах ажилд амжилт гаргаж байгаад талархах нь зүйн хэрэг юм.

Говийн Их Дархан Газрын А хэсэг – Онгон зэрлэг байгаль

Говийн А хэсэг бол харьцангүй хүний нөлөөнд өртөөгүй уудам нутаг юм. Энд хоёр зүйлийн нэн ховор амьтад байдаг нь говийн мазаалай баавгай, хавтгай тэмээ юм. Сүүлийн үед Монголд мазаайлай баавгайг хамгаалах, түүний амьдрах орчныг дэмжих ажил, санаачлагууд өргөн гарж байгаа бөгөөд төр засаг, олон нийтийн оролцоо ч нэмэгдэж байгаа нь сайшаалтай.