Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсан

дэлгэрэнгүй

ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газар



Талбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монгол



дэлгэрэнгүй

Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсан

дэлгэрэнгүй

ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газар


Талбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монгол



дэлгэрэнгүй

ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газар


Талбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монгол




дэлгэрэнгүй

ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газар


Талбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монгол

дэлгэрэнгүй

Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсан



дэлгэрэнгүй

Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсан

дэлгэрэнгүй

Таны дэмжлэг

Таны дэмжлэгт баярлалаа

Монголд тахийг сэргээн нутагшуулж байгаа төслийн санхүүжилтийг бий болгоход хандив өргөх, гишүүнээр элсэн бидэнд туслалцаа үзүүлнэ үү
  • хандив

  • гишүүнчлэл
таны тусламж тухайн экосистем, хүрээлэн буй орчныг бүхэлд нь хамгаалахад зориулагдана


Тахийн нөхөд сан

Олон Улсын Тахь Групп

нийгэмлэгийн
Монгол дахь Товчоо
Net Capital оффисын байр, 3-р давхар
Сүхбаатарын гудамж 14

Чингэлтэй дүүрэг
Улаанбаатар хот-15141
Монгол улс
Tel:
+976 77112031
itgmon@gmail.com
takhifriends@gmail.com

Тахийн нөхөд сан
ХААН Банк
данс: 5166 4298 97 ₮


хандив өгөх

Тахь

Тахь адуу нь Монголчуудын хувьд бурханы адуу юм

Адал явдлаар дүүрэн түүхтэй

Монгол хүн тахь адуу хоёрт өвөрмөц нарийн хүйн холбоо байдаг гэдэг бөгөөд, тахь гэдэг үг нь “тахих, шүтэх” гэсэн утга агуулдаг билээ.

Хамгийн сүүлд байгальд зэрлэг тахийг 1968 онд ГИДЦГ-ын Б хэсэгт буюу Зүүнгарын говьд харжээ. Түүнээс хойш тахийг эх нутагтаа бүрэн устсан зүйл гэж үздэг бөгөөд амьтны хүрээлэн болон хувь хүний адуу үржүүлгийн газарт үр удам нь үлдсэн байна.

Эх нутагт нь амжилттай сэргээн нутагшууллаа

Анх 1992 онд Олон улсын тахь групп Монгол орны баруун өмнөд хэсэг тахийн төрөлх нутаг Зүүнгарын говьд тахийг сэргээн нутагшуулах төслийг хэрэгжүүлж эхэлсэн.


Энэхүү төсөл хэрэгжихэд зарим тодорхой хүндрэл бэрхшээл байсан ч тахь өөрийн төрөлх нутагтаа амжилттай дасан нутагшиж ирсэн.
Дэлхийн байгаль хамгаалах холбооны зүйлийн статусын ангилаллаар “байгальд устсан” –аас “нэн ховор”, энэ ангилаллаас 2011 онд “ховор ангилалд ” шилжин бүртгэгдсэн.