ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газар


Талбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монгол
дэлгэрэнгүй

ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газар


Талбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монгол

дэлгэрэнгүй

ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газарТалбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монголдэлгэрэнгүй

Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсан

дэлгэрэнгүй

Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсан

дэлгэрэнгүй

Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсандэлгэрэнгүй

Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсан

дэлгэрэнгүй

ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газар


Талбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монголдэлгэрэнгүй

Таны дэмжлэг

Таны дэмжлэгт баярлалаа

Монголд тахийг сэргээн нутагшуулж байгаа төслийн санхүүжилтийг бий болгоход хандив өргөх, гишүүнээр элсэн бидэнд туслалцаа үзүүлнэ үү

  • хандив
  • гишүүнчлэл

таны тусламж тухайн экосистем, хүрээлэн буй орчныг бүхэлд нь хамгаалахад зориулагдана


 

Олон Улсын Тахь Группын
Монгол дахь Товчоо

Net Capital оффисын байр, 3-р давхар
Сүхбаатарын гудамж 14

6-р хороо, Чингэлтэй дүүрэг
Улаанбаатар хот-15141
Монгол улс
Tel:
+976 77112031
itgmon@gmail.com
takhifriends@gmail.com

Данс:

MNT 49924 8691

USD 49911 4883


хандив өгөх

Онцлог шинж тэмдэг

Говийн цөхцөлд зохицсон хонгор шаргал зүстэй.

Намхавтар бахим биетэй

Тахь ихэвчлэн хонгор шаргал, бор хулдуу зүстэй, ам болон хэвийн хэсэг нь цагаан өнгөтэй байдгаас нь үүдэн цагаан хошуут адуу гэж нэрлэх тал байдаг. Биеийн төрх нь нэлээд хүчирхэг бүдүүн хүзүүтэй, бахим хүнд мөчтэй.

Тахийн дэл нь үргэлж босоо байдаг бөгөөд дэлний сэрвээнээс сүүлний уг хүртэл тод бараан гол зурвастэй. Сүүлний уг нь нэлээд уртассан байдгаараа гэрийн адуунаас ялгагддаг. Зундаа хөөвөр гуужиж богинохон үстэй болох бөгөөд өвөлдөө нягт дулаан хөөвөр ургаж хүйтнээс хамгаална.

Хромосомын тоогоор илүү.
Тахийн сэрвээний өндөр нь 125-147 см, 240-300 кг хүртэл жинтэй байдаг. Гэрийн адуу 64 хромосомтой байдаг бол тахь 66 хромосомтой байдгаараа тэднээс ялгагддаг.

Тахь нь Азийн говь тал нутгаар тархан нутагладаг, тахийг гаршуулж болох боловч тэднийг уналга эдэлгээнд хэрэглэх боломжгүй.