Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсан

дэлгэрэнгүй

Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсан

дэлгэрэнгүй

Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсандэлгэрэнгүй

ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газарТалбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монголдэлгэрэнгүй

ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газар


Талбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монгол

дэлгэрэнгүй

Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсан

дэлгэрэнгүй

ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газар


Талбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монгол
дэлгэрэнгүй

ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газар


Талбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монголдэлгэрэнгүй

Таны дэмжлэг

Таны дэмжлэгт баярлалаа

Монголд тахийг сэргээн нутагшуулж байгаа төслийн санхүүжилтийг бий болгоход хандив өргөх, гишүүнээр элсэн бидэнд туслалцаа үзүүлнэ үү

  • хандив
  • гишүүнчлэл

таны тусламж тухайн экосистем, хүрээлэн буй орчныг бүхэлд нь хамгаалахад зориулагдана


 

Олон Улсын Тахь Группын
Монгол дахь Товчоо

Net Capital оффисын байр, 3-р давхар
Сүхбаатарын гудамж 14

6-р хороо, Чингэлтэй дүүрэг
Улаанбаатар хот-15141
Монгол улс
Tel:
+976 77112031
itgmon@gmail.com
takhifriends@gmail.com

Данс:

MNT 49924 8691

USD 49911 4883


хандив өгөх

Шинжлэх ухааны хэвлэгдсэн материалууд

ГИДЦГазрын “Б” хэсгийн судалгааны тайлангууд

ГИДЦГ-ын Б хэсэгт хийгдэж сэргээн нутагшуулж буй тахь, хулан болон бусад зэрлэг амьтдын амьдрах орчин, зан төрх ялангуяа хавтгай тэмээний экологийн асуудлууд зэрэг олон талын эрдэм шинжилгээ судалгаа ихээхэн анхаарал татахуйц ач холбогдолтой ажлууд юм. Судалгааг тахь нутагшуулах төвд түшиглэн хийж байна.

Хэвлэгдсэн бүтээлүүд

Жилийн тайлан, мэдээ2013 Field activities in the Great Gobi B Strictly Protected Area in SW Mongolia in June 2013. P. Kaczensky, G Stalder, C. Walzer

2013 research report: Status of the Przewalski's Population in 2012. Petra Kaczensky, Oyunsaikhan Ganbaatar, N Altansukh

2012 Research progress report. Martina Burnik Sturm, Jan Treiber, Oyunsaikhan Ganbaatar, Natalia Spasskaja, Micha Horacek, Petra Kaczensky

2010 Przewalski's horse report, winter disaster 09/10. Petra Kaczensky, Oyunsaikhan Ganbaatar, N Altansukh, Namtar Enksaikhan.

2010 Report of the winter 2009/10. Namtar Enksaikhan

2010 Research report, count of the wild ass. Petra Kaczensky, Jason Ransom, Oyunsaikhan Ganbaatar, N Altansukh

2009 Collar search in Great Gobi A SPA. Petra Kaczensky

2009 Research activities in Great Gobi B Strictly Protected Area. Petra Kaczensky, Chris Walzer

2008 Research activities in Great Gobi B Strictly Protected Area. Petra Kaczensky, Chris Walzer

2006 Przewalski horses, wolves and khulans in Mongolia. Petra Kaczensky, Chris Walzer

2005 Przewalski's horses, wolves and khulans in Mongola. Petra Kaczensky, Chris Walzer

2004 Przewalski's horses, wolves and khulans in Mongola. Petra Kaczensky, Chris Walzer

2003 Przewalski horses, wolves and khulans in Mongolia. Petra Kaczensky, Chris Walzer

2003 Przewalski horses, wolves and khulans in Mongolia (2). Petra Kaczensky, Chris Walzer

2002 Przewalski horses, wolves and khulans in Mongolia. Petra Kaczensky, Chris Walzer

2001 Przewalski horses and wolves in Mongolia. Petra Kaczensky