Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсан

дэлгэрэнгүй

Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсандэлгэрэнгүй

Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсан

дэлгэрэнгүй

ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газарТалбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монголдэлгэрэнгүй

ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газар


Талбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монгол

дэлгэрэнгүй

ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газар


Талбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монголдэлгэрэнгүй

ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газар


Талбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монгол
дэлгэрэнгүй

Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсан

дэлгэрэнгүй

Таны дэмжлэг

Таны дэмжлэгт баярлалаа

Монголд тахийг сэргээн нутагшуулж байгаа төслийн санхүүжилтийг бий болгоход хандив өргөх, гишүүнээр элсэн бидэнд туслалцаа үзүүлнэ үү

  • хандив
  • гишүүнчлэл

таны тусламж тухайн экосистем, хүрээлэн буй орчныг бүхэлд нь хамгаалахад зориулагдана


 

Олон Улсын Тахь Группын
Монгол дахь Товчоо

Net Capital оффисын байр, 3-р давхар
Сүхбаатарын гудамж 14

6-р хороо, Чингэлтэй дүүрэг
Улаанбаатар хот-15141
Монгол улс
Tel:
+976 77112031
itgmon@gmail.com
takhifriends@gmail.com

Данс:

MNT 49924 8691

USD 49911 4883


хандив өгөх

Популяцын өсөлт

Зарим хүндрэл тохиолдсон ч байгальд амжилттай өссөн

1992 оноос хойш популяцын өсөлт


1992 онд Говийн Их Дархан Цаазат Газрын Б хэсэгт анхлан сэргээн нутагшуулж эхэлсэн бөгөөд энэ нь 60-аад оны үед хамгийн сүүлийн зэрлэг тахь байсан газрын орйролцоо юм.  2004 оныг хүртэл Европын амьтны хүрээлэнгүүдээс тахийг тээвэрлэн авчирч байсан.
Түүнээс хойш популяц зөвхөн өөрийн үр төлөөр өссөн үржиж байгаа бөгөөд Монгол дахь тахийн төслүүдийн хооронд болон 2012 онд амьтны хүрээлэн болон үржүүлгийн газраас цус сэлбэх зорилгоор тахь тээвэрлэн авчирсан.
Мөн 2012-2016 онуудад нийт 30 тахь Хустай, Прагын амьтны хүрээлэнгээс Тахийн талд тээвэрлэн авчирснаар одоо Зүүнгарын говьд 170 гаруй тахь нутагшиж байна.

Хатуу ширүүн байгалийн уур амьсгалын нөлөөгөөр хоёр удаа тоо толгой ихээхэн буурсан ч зэрлэг тахийн сүргийн өсөлт амжилттай байгаа.

Зуд нь зэрлэг ан амьтад болон хүмүүст бэрхшээл үүсгэсээр байна

2000-2001 оны, 2009-2010 оны өвөл байгаль цаг уурын нөхцөл гамшгийн хэмээнд хүртэл хүндэрч тахийн тоо толгойд онцгой хохирол учруулсан юм. Ялангуяа сүүлийн зудны жил зун нь их гандуу хуурай болж, өвөл нь цас ихтэй, агаарын температур -40 хэм хүртэлх хүйтэрсэн нь байдлыг эрс хүнд болгосон бөгөөд 137 толгой тахийн сүргээс 48 толгой тахь л мэнд үлдсэн юм. Тайланг үзэх.

Шинжлэх ухааны үүднээс авч үзэхэд энэ зудын гамшиг нь тахийн сүргийн хувьд байгалийн шалгарал болсон бөгөөд энэ нь цаашдын тахийн өсөлтөнд эерэгээр нөлөөлөх юм. Хэрэв ийм хэмжээний хохирол бүхий гамшиг олон давтагдахгүй тохиолдолд Б говийн тахь ирээдүйд тогтвортой амьдрах боломжтой юм.