ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газар


Талбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монгол

дэлгэрэнгүй

Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсандэлгэрэнгүй

ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газарТалбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монголдэлгэрэнгүй

Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсан

дэлгэрэнгүй

ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газар


Талбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монгол
дэлгэрэнгүй

Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсан

дэлгэрэнгүй

Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсан

дэлгэрэнгүй

ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газар


Талбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монголдэлгэрэнгүй

“Тахийн нөхөд” гэж хэн бэ?

Монгол улсад тахийг сэргээн нутагшлүүлж буй буянтай ажил үйлсэд хувь нэмрээ оруулах хүсэлтэй хүн болгоныг нэгтгэснээр тахийг эх нутагт нь нутагшуулах санхүүгийн тогтвортой эх үүсвэрийг бий болгох зорилготой сан юм. Олон Улсын Тахь Групп (ОУТГ) нь бидний үйл ажиллагаа болон эрдэм шинжилгээний судалгааны талаас дэмжлэг үзүүлэн ажилладаг.

 

Санхүүжилт юунд зарцуулагдах вэ?

Адууны өвөг тахийн удам байгальд тасрах ёсгүй.

Тахь нь байгальд үлдсэн хамгийн сүүлийн зэрлэг адуу юм. Дэлхийн 2-р дайны дараа тахь ердөө 13 толгой үржлийн чадвартай тахь үлдсэн бөгөөд одоо байгаа бүр тахь тэдгээрээс гаралтай юм. Тахийг Монголд нутагшуулах төслийг дэлхий нийтээр дэмжиж байгаа бөгөөд та мөн Говийн Б хэсгийг хамгаалах, тэндэхийн тахийн сүрэг, ховор амьтдыг хамгаалах, өсгөхөд дэмжлэг үзүүлэх нийгмийн хариуцлагатай байх ёстой.

Монголчууд бид өөрсдөө ТАХИЙН НӨХӨД болж энэ буянт үйлсэд нэгдэн тусалъя.

Найз нөхдөө энэхүү ажилд татан оролцуулах!

Манай ажлыг дэмжиж өөрийн найз нөхдөө энэ буянт үйлд татан оролцуулаарай. БАЯРЛАЛАА!

Залуус (12 наснаас дээш)
нэг хүн жилд
50.000 төг  
Хувь хүн
нэг хүн жилд
100.000-200.000 төг  
Байгууллага
жилдээ
200.000- 500.000 төг  

Судалгаа шинжилгээ
нэг сард
1.500.000 төг  
Шатахуун тослох материалын зардалд

нэг сард
2.000.000 төг  
Өвс тэжээлийн зардалд
жилдээ
5.000.000 төг  
Таны мэдээлэл*
Submit