ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газар


Талбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монголдэлгэрэнгүй

ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газар


Талбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монгол
дэлгэрэнгүй

Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсандэлгэрэнгүй

ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газар


Талбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монгол

дэлгэрэнгүй

Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсан

дэлгэрэнгүй

Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсан

дэлгэрэнгүй

Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсан

дэлгэрэнгүй

ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газарТалбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монголдэлгэрэнгүй

Таны дэмжлэг

Таны дэмжлэгт баярлалаа

Монголд тахийг сэргээн нутагшуулж байгаа төслийн санхүүжилтийг бий болгоход хандив өргөх, гишүүнээр элсэн бидэнд туслалцаа үзүүлнэ үү

  • хандив
  • гишүүнчлэл

таны тусламж тухайн экосистем, хүрээлэн буй орчныг бүхэлд нь хамгаалахад зориулагдана


 

Олон Улсын Тахь Группын
Монгол дахь Товчоо

Net Capital оффисын байр, 3-р давхар
Сүхбаатарын гудамж 14

6-р хороо, Чингэлтэй дүүрэг
Улаанбаатар хот-15141
Монгол улс
Tel:
+976 77112031
itgmon@gmail.com
takhifriends@gmail.com

Данс:

MNT 49924 8691

USD 49911 4883


хандив өгөх

Хулангийн мониторинг

Хүзүүвчилсэн зэрлэг хулангаар тэдгээрийн амьдрах орчныг тодорхойлох

1500 хулангийн группын бүтэц зохион байгуулалтын өөрчлөлт

Монгол нь ойролцоогоор 20000 гаруй хулангийн амьдрах чухал орчин юм. Ойролцоогоор говийн “Б” хэсэгт 1500 гаруй хулан сүрэглэн амьдарч байна. Саяхан хулангийн амьдрах орчин болон экологийн бүтцийн талаарх мэдээллийг хүлээн авсан.

Хүн болон хулангийн хоорондох зөрчилдөөн

Монголд хуланг 1953 оноос хойш хамгаалалтанд авсан. Популяцын өсөлт, сүүлийн жилүүдийн хүйтэн өвөл зэргээс үл хамааран нүүдэлчид болон хулангийн хоорондох зөрчилдөөн нэмэгдсээр байна. Хүмүүс усан цэг дээр байрлах нь хуланг усны үндсэн эх сурвалжаа ашиглахад хүндрэл учруулдаг. Мөн нүүдэлчид нь гэрийн амьтад болон мал аж ахуйд бэлчээрийн газрыг хэрэглэх замаар хулангийн бэлчээрийн талбайг ашигласаар байна. Гэрийн тэжээмэл амьтдын ихээхэн хэмжээний үхэл хорогдол нь хулангийн махыг нь идэх зорилгоор хууль бусаар агнахад хүргэж байна.

Уудам талбайг хэрэн явах

2002 оноос  ГИДЦГазрын “Б” хэсэгт нутагшиж байгаа 7 хуланд ARGOS сансрын радио хүзүүвч зүүсэн. Гол зорилго нь өвлийг хаана өнгөрүүлдэг, усан цэгүүдийг хэрхэн хэрэглэдэг болон өөр өөр хулангийн сүргүүд хоорондоо солилцдог эсэх талаар олж мэдэх байсан. Хүзүүвч зүүсэн амьтан маань 6000км2  доторхи бүх усан цэгүүд дээр очсон байсан. Хулан  нь зун, намрын улиралд Их Говийн “Б” хэсгийн зүүн хэсэгт харин өвлийн турш баруун доворхог газрыг сонгон нутагладаг болохыг илрүүлсэн.

Хэрхэн өвлийн хүйтнийг хэрхэн давдаг вэ?

2007 онд 14 хуланд радио дамжуулагчийг нэмж байрлуулсан. Хүзүүвчүүд 2009-2010 оны өвлүүдэд муудаж унасан ба үүний дараагаар эдгээр хүзүүвчийг цуглуулж авсан. Цуглуусан өгөгдлийг дүгнэж үзэхэд хулан нь өвлийн хүйтэн үед хятадын хил рүү шилжин нүүдлэдэг болохыг тогтоосон.