ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газарТалбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монголдэлгэрэнгүй

Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсан

дэлгэрэнгүй

Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсан

дэлгэрэнгүй

ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газар


Талбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монгол

дэлгэрэнгүй

ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газар


Талбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монгол
дэлгэрэнгүй

ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газар


Талбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монголдэлгэрэнгүй

Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсан

дэлгэрэнгүй

Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсандэлгэрэнгүй

Таны дэмжлэг

Таны дэмжлэгт баярлалаа

Монголд тахийг сэргээн нутагшуулж байгаа төслийн санхүүжилтийг бий болгоход хандив өргөх, гишүүнээр элсэн бидэнд туслалцаа үзүүлнэ үү

  • хандив
  • гишүүнчлэл

таны тусламж тухайн экосистем, хүрээлэн буй орчныг бүхэлд нь хамгаалахад зориулагдана


 

Олон Улсын Тахь Группын
Монгол дахь Товчоо

Net Capital оффисын байр, 3-р давхар
Сүхбаатарын гудамж 14

6-р хороо, Чингэлтэй дүүрэг
Улаанбаатар хот-15141
Монгол улс
Tel:
+976 77112031
itgmon@gmail.com
takhifriends@gmail.com

Данс:

MNT 49924 8691

USD 49911 4883


хандив өгөх

Чонын судалгаа

Чоно хамгаалагдсан боловч агнагдсаар л..

Нүүдэлчид чонын тухай юу гэж боддог талаар

Чонотой тааралдсан нүүдэлчид нь мэдээллийн чухал эх сурвалж болдог. ITG нь нүүдэлчдээс чонын асуудлын талаар судалгаа явуулсан. Үүнд:
2.6 хүн амтай 25 сая бэлчээрийн малтай Монголчуудын хувьд чоно болон чонын элбэгшлийг зохицуулах нь чухал асуудал юм.
Ихэнхи монголчууд чонотой байх нь сайн зүйл гэж боддог боловч бараг бүх нүүдэлчин гэр бүлийн хувьд бэлчээрийн мал болон гэрийн тэжээвэр амьтдын ихээхэн хэсгийг чононд алддаг байна.
Нүүдэлчид нь гэрийн тэжээмэл амьтдаа нэн тэргүүнд тавьж хамгаалдаг төдийгүй чоныг агнах нь хэрэгтэй зүйл хэмээн үздэг. Тэд чонын популяци өсөж байгаа хэмээн үздэг байна.

Чонын байршлын судлах

Чонын талаар үнэн зөв мэдээлэл олж авах болон ГИДЦГазрын “Б” хэсэгт хэрхэн амьдрарч буйг тодорхойлох зорилгоор 2 чононд GPS сансрын дамжуулах хүзүүвчийг зүүсэн. Үүний үр дүнд чоно нь маш өргөн орон зайд тэнүүчлэн амьдардаг болохыг харуулсан

Чоныг хамгаалах төлөвлөгөө

ГИДЦГазрын “Б” хэсэгт чоно нь ховордож байгаа бөгөөд үүний учир шалтгаан нь чонын түүхий эд болон зэрлэг амьтдын бүтээгдэхүүнийг ашиг сонирхоын үүднээс хэрэглэх явдал юм. Зарим газруудад битүү туурайтан амьтад багасаж байгаа нь чонын хоол тэжээлийн нөөц багасаж улмаар чоно ховордох шалтгаан болж байна. Чоныг хамгаалахын тулд арга хэмжээг боловсронгүй болгох болон амьдралд хэрэгжүүлэх явдал юм.
Зөвхөн ГИДЦГазрын “Б” хэсэгт чоныг тээврийн хэрэгслээр агнахыг хамгаалалтын захиргаанаас хатуу хянан зохицуулдаг болох
- Анчдыг бүртгэх
- Агнасан чоныг үзлэгт хамруулах (Хүйс, нас, буудуулсан газар )
- Энэ бүс нутаг дахь чонын популяцийг хязгаарлах төрөл бүрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх
- Худалдааны цэгүүдтэй ойр улсын хил ба хилийн постуудад зэрлэг амьтдын бүтээгдэхүүний гэнэтийн шалгалт хийх
- Хээрийн экосистем дэхь чонын судалгааг нэмэгдүүлэх