Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсан

дэлгэрэнгүй

Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсандэлгэрэнгүй

ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газар


Талбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монголдэлгэрэнгүй

ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газар


Талбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монгол
дэлгэрэнгүй

Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсан

дэлгэрэнгүй

Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсан

дэлгэрэнгүй

ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газарТалбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монголдэлгэрэнгүй

ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газар


Талбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монгол

дэлгэрэнгүй

Support Counts

Thank your for your donation

Монголд тахийг сэргээн нутагшуулж байгаа төслийн санхүүжилтийг бий болгоход хандив өргөх, гишүүнээр элсэн бидэнд туслалцаа үзүүлнэ үү

  • хандив
  • гишүүнчлэл

таны тусламж тухайн экосистем, хүрээлэн буй орчныг бүхэлд нь хамгаалахад зориулагдана


 

Олон Улсын Тахь Группын
Монгол дахь Товчоо

Net Capital оффисын байр, 3-р давхар
Сүхбаатарын гудамж 14

6-р хороо, Чингэлтэй дүүрэг
Улаанбаатар хот-15141
Монгол улс
Tel:
+976 77112031
itgmon@gmail.com
takhifriends@gmail.com

Данс:

MNT 49924 8691

USD 49911 4883


хандив өгөх

ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Тахийн төрөлх эх нутаг нь

ГИДЦГ-ын Б хэсэг/ Зүүнгарын говь

Зүүнгарын гарын говь нь тахийн хамгийн сүүлд амьдарч байсан нутаг бөгөөд Монгол орны баруун өмнөд хэсэгт Алтай өврийн 9'000 км.кв талбай бүхий өргөн уудам, өндөр уулсаар хүрээлэгдсэн нутаг юм.

Тахийн амьдрах нутаг нь 1600-2800 м өндөршил бүхий ус ургамал сайтай нутаг юм.

Говийн ус, булаг шандууд нь амьтан ургамлын оршин амьдрах нөхцөл

Говийн амьдралын эх булаг болон гол горхинууд нь Алтайн өндөр уул нуруудаас эх авч говь талд хүрч амьтан, ургамлыг ундаалж байдаг.

Зүүнгарын говьд жилийн турш ус элбэгтэй байдаг зургаан томоохон баян бүрдүүд байдаг. Үүнд Ёлхон, Тахийн ус, Хонин ус, Гашуун ус, Гүн тамга, Тоодог зэрэг бөгөөд нэрнээс үзэхэд эндхийн амьтан, ургамал газар нутгийн түүхтэй салшгүй холбоотой говийн амьдралыг тэтгэгч  чухал усны эх үүсвэрүүд юм.

Ургамалжилт

Зүүнгарын говь нь хэд хэдэн янзын ялгаатай ургамлын бүлгэмдэл бүхий нутагтай. Нийт нутгийн ихэнх талбайг одой заган бүлгэмдэл бүхий гадаргуу эзэлдэг бөгөөд энэ цас бороо, уулнаас буух хаврын шар усны үерийн усаар тэтгэгдэн ургадаг. Сүүлийн жилүүдэд загийг түлшинд их хэрэглэх болсонтой холбоотой загны нөөц багасах, бэлчээр сүйтгэгдэн цөлжилтийг түргэтгэх сөрөг хандлага бий болж байгаа.

Заган шугуй зонхилсон  бүлгэмдлээс гадна гол, усны орчимд, сухай, дэрс, харгана, хялгана, монгол өвс, таана, хөмөл, баглуур, хулангийн ундаа говийн нөхцөлд зохицсон ургамал элбэг ургадаг.

Ган зудын нөлөө буюу эрс ширүүн уур амьсгалын онцлог

Агаарын хэмийн өөрчлөлт хэт их буюу улирлын температурын зөрүү нь 75°C, хоногийн температурын зөрүү нь 25°C хэм байдаг нь тэндэхийн цаг агаарын эрс ширүүн гэж дүгнэхэд хүргэдэг. Зундаа хур тунадас маш бага 100мм-с хэтрэхгүй, өвөл урт хүйтэн, цас ихтэй байдаг.