ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газар


Талбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монголдэлгэрэнгүй

Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсандэлгэрэнгүй

ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газар


Талбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монгол
дэлгэрэнгүй

Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсан

дэлгэрэнгүй

Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсан

дэлгэрэнгүй

Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсан

дэлгэрэнгүй

ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газар


Талбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монгол

дэлгэрэнгүй

ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газарТалбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монголдэлгэрэнгүй

Таны дэмжлэг

Таны дэмжлэгт баярлалаа

Монголд тахийг сэргээн нутагшуулж байгаа төслийн санхүүжилтийг бий болгоход хандив өргөх, гишүүнээр элсэн бидэнд туслалцаа үзүүлнэ үү

 • хандив
 • гишүүнчлэл

таны тусламж тухайн экосистем, хүрээлэн буй орчныг бүхэлд нь хамгаалахад зориулагдана


 

Олон Улсын Тахь Группын
Монгол дахь Товчоо

Net Capital оффисын байр, 3-р давхар
Сүхбаатарын гудамж 14

6-р хороо, Чингэлтэй дүүрэг
Улаанбаатар хот-15141
Монгол улс
Tel:
+976 77112031
itgmon@gmail.com
takhifriends@gmail.com

Данс:

MNT 49924 8691

USD 49911 4883


хандив өгөх

Түүх

Тахийг сэргээн нутагшуулах амжилтын түүх

 • 1878: Польшийн аялагч Николай Михайлович Прежвалский Төв Азийг судлах аялалаас тахийн толгой яс, арьс Санкт Петербургт авчирсан юм. Тухайн үед тахь нь дэлхийд танигдаагүй амьтан байсан бөгөөд адууны өвгийг байгальд бүрэн устсан тарпан байв гэж дүгнэдэг байлаа.
 • 1899-1901: Hagenbeck and Falz Fein нар байгалаас тахь барьжээ : 52 тахийн унага барьж Европд авчирсан.
 • 1947: Хамгийн сүүлд байгалаас тахь барьсан байна:  Orlitza III гүүг барьж was Askania Nova (Ukraine) –д хүргэжээ. Энэ гүү нь амьтны хүрээлэнд байгаа тахийн удмыг сэргээхэд чухал үүрэг гүйцэтгэжээ.
 • 1940 өөд онд: Тухайн үед байсан тахийн сүрэг нь 13 үржлийн тахиас гаралтай болохыг тогтоосон.
 • 1958: Erna Mohr анхны удмын бичгийг хөтөлж эхэлсэн. 1899 – 1958 оны хооронд бүгд 238 тахь амьтны хүрээлэнд бүртгэгдсэн байсан. Энэ удмын бичгийг Прагийн амьтны хүрээлэн жил бүр шинэчлэн бүртгэж иржээ.
 • 1960-аад оны сүүлээр: анхны тахийн солилцоо Праг болон Мюнхэны амьтны хүрээлэнгүүдийн хооронд болжээ.
 • 1968: Зүүнгарын говь Гүн тамга гэдэг газар хамгийн сүүлийн тахь үзэгдсэн мэдээ байдаг.
 • 1985: Европын ховор зүйлүүдийг хамгаалах хөтөлбөрт орсон. Start of the European Endangered Species Programme (EEP).  1990 оны эхэн хүрэхэд хүний асаргаанд байгаа тахийн тоо 1000 орчим болсон.
 • 1985: Олон улсын байгаль хамгаалах холбооноос Монголд тахийг сэргээн нутагшуулах боломж бүхийг газруудыг судалж ирсэн.
 • 1991: Christian Oswald-ын санхүүжилт, санаачлагаар анх Тахийн талд хашаа барьж эхэлсэн.
 • 1992: анхны Тахийн тээвэрлэлт хийсэн Аскания Нова-с Тахийн талд, Нидерландаас Хустайн нуруунд тахиуд ирсэн.
 • 1997: анх тахийг онгон байгалд нь чөлөөлсөн.
 • 1992- 2004 онуудад: 89 тахийг Европоос Тахийн талд авчирсан байна.  (report in german).
 • 1999: Тахь нутагшуулахад оролцогч байгууллагуудыг нэгтгэн ажиллах үүднээс Олон Улсын Тахь Групп нийгэмлэг байгуулагдсан байна.
 • 2004: Хамгийн сүүлийн тээвэрлэлт хийгдсэн /2012 оныг хүртэл/. Нийт 89 тахь Европоос Тахийн талд ирсэн байдаг.
 • 2007: Анх удаа Монголд дотооддоо тахь тээвэрлэх ажил хийсэн: 3 тахийн азаргыг Хустайн нуруунаас Тахийн талруу онгоцоор аваачсан.
 • 2012: 5-р сард 4 азарга Хятадын Шиньжаны тахь үржүүлгийн төвөөс Тахийн усанд авчирсан. 2012 оны 8-р сард чөлөөт бэлчээрт сулласан.
 • 2012: 4 гүүг Прагийн амьтны хүрээлэнгээс Тахийн талд тээвэрлэн авчирсан.
 • historical facts: Jiri Volf "Das Urwildpferd" ISBN 3 89432 471 6
 • 2013: 4 гүүг Прагийн амьтны хүрээлэнгээс Тахийн талд тээвэрлэн авчирлаа